Dom > Izložba > Sadržaj
Cijena fleksibilna krugova
Apr 12, 2016

Fleksibilna montaža cijene padaju, i blizu tradicionalne krute krug. Glavni razlog je uvođenje novih materijala, poboljšanje proizvodnog procesa i promjena strukture. Sada toplinska stabilnost strukture čini proizvod više, nekoliko materijali ne odgovaraju. Neki noviji materijal jer je bakreni sloj je tanji i može biti više sofisticirane linije koje omogućava komponente upaljač, više prikladan za krcanje u malom prostoru.